Slaapapneu, wat is dat?

5 april 2019

Posted in Mens en gezondheid

Slaapapneu, wat is dat? Snurken is een bekend iets, snurken is een serieus probleem. Het komt niet alleen veel voor en is een serieus probleem voor degene die snurkt, maar des te meer voor de mensen in de omgeving. Hierover kun je meer lezen op snurken.nl. De snurker zelf kan allerlei klachten ervaren. Maar naast snurken bestaan er nog andere vervelende aandoeningen, zoals slaapapneu. Maar wat is dat precies? Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij sprake is van een ademstilstand bij het slapen. Een pauze van de ademhaling die ten minste 10 seconden duurt wordt een apneu genoemd. Het is zo iedereen wel eens een apneu heeft in zijn of haar slaap, maar je kunt pas spreken van het slaapapneusndrom wanneer er vaker dan 10 keer per uur een ademstilstand plaatsvindt. Wat nou als je slaapapneu hebt? Als dit het geval is, stokt de ademhaling even tijdens het slapen. Tijdens deze apneu komt er geen lucht in de longen en komt er ook geen lucht uit de longen. Dit kan als erg vervelend en eng worden ervaren, maar dit hoeft niet altijd gevaarlijk te zijn en tot nare gevolgen te leiden. 

Wat zijn de symptomen van slaapapneu?

Men merkt waarschijnlijk niets van de adempauzes. Maar sommige mensen schrikken wel wakker, alleen ze kunnen zich de volgende dag ervan niets van herinneren. Men kan zich overdag wel erg moe voelen, dit is ook een gevolg van de slaapapneu. Dat is ook niet gek, de slaap wordt verstoord op een vervelende manier. De adem stokt en dit zorgt ervoor dat het lichaam niet genoeg rust krijgt. Nog meer symptomen zijn:

  • Concentratieproblemen kunnen zich voordoen
  • Ook kan vergeetachtigheid voordoen

Dat is natuurlijk vervelend. Zijn er dan wel oplossingen voor de apneu te bedenken? Allereerst, wat kun je zelf hiertegen doen? Je moet proberen af te vallen als je te zwaar bent, soms verdwijnen de klachten daardoor. De klachten kunnen ook verergeren als je op je rug slaapt, daarom is het verstandig om de houding aan de passen bij het slapen. Je kunt bijvoorbeeld een shirt met een bobbel op de rug dragen. Hiernaast is het verstandig om alcoholgebruik te verminderen of zelfs helemaal te stoppen. Door alcohol neemt namelijk het aantal adempauzes toe. En uiteraard is roken ook niet verstandig, het risico op luchtweginvectief neemt hierdoor toe. Het ademen gaat dan nog moeilijker, dus stop daar in ieder geval mee als je dat nog doet.

Wat als je niet kunt slapen? 

De gevolgen van niet slapen, of niet goed kunnen slapen zijn erg groot. Je kunt je minder goed concentreren en de kans op angststoornissen en depressies neemt in aanzienlijke mate toe. Het is daarom van belang om de beste maatregelen te nemen tegen slaapapneu. Het bestaat in verschillende gradaties, maar de algemene noemer is dus de tijdelijke ademstilstand tijdens de slaap. Soms kan het zo ver gaan dat het zuurstof in de bloedbaan drastisch afneemt.D 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn